طراحی و مدل سازی دینامیک سیالات و تحلیل نتایج در FLOW 3D

ناشر: انديشه‌سرا
نويسنده: سيفي
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 304
شابك: 9786005716818
رده‌بندي ديويي: 13/530
رده‌بندي كنگره: 1392 4ط87س/345 TA
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 490

توضیحات

[tabs type=”vertical”]
[tabs_head]
[tab_title] مشخصات [/tab_title]
[tab_title] فهرست [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
طراحی و مدل سازی دینامیک سیالات و تحلیل نتایج در FLOW 3D
ناشر: اندیشه‌سرا
نویسنده: سیفی
قطع: وزیری
تعداد صفحه: 304
شابک: 9786005716818
رده‌بندی دیویی: 13/530
رده‌بندی کنگره: 1392 4ط87س/345 TA
جلد: شومیز، کاغذ: سفید خارجی، چاپ: تکرنگ
وزن تقریبی بر حسب گرم: 490
[/tab]
[tab]
فهرست
فصل اول: مقدمه و آشنایی با Flow 3D
1-1- مقدمه
1-2- منوی فایل
1-2-1- منوی File
1-2-2- منوی Diagnostic
1-2-3- منوی Preference
1-2-4- منوی Utilities
1-2-5- منوی Simulate
1-2-6- منوی Help
فصل دوم: مدل‌سازی در Flow 3D
2-1- مقدمه
2-2- سربرگ Navigator
2-3- سربرگ Model Setup
2-3-1 زیرسربرگ General
2-3-2 زیرسربرگ Physics
2-3-3- زیرسربرگ Fluid
2-3-4- زیرسربرگ شبکه‌بندی و هندسه
2-3-5- زیرسربرگ Boundaries
2-3-6- زیرسربرگ Inirial
2-3-7- زیرسربرگ Output
2-3-8- زیرسربرگ Numerics
فصل سوم: شبیه‌سازی، تحلیل نتایج و مشاهده‌ی گراف‌ها در Flow 3D
3-1- مقدمه
3-2- سربرگ Simulate
3-3- سربرگ Analyze
3-3-1- زیرسربرگ Custum
3-3-2- زیرسربرگ Probe
3-3-3- زیرسربرگ 1-D
3-3-4- زیرسربرگ 2-D
3-3-5- زیرسربرگ 3-D
3-3-6- زیرسربرگ Text Output
3-3-7- زیرسربرگ Neutral File
3-4- سربرگ Display
3-4-1- حالت نمایش فرمت2-D
3-4-2- حالت نمایش فرمت3-D
3-4-3- جعبه‌ی داده‌های Probe
فصل چهارم: مراحل طراحی و مدل‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی در Flow 3D
4-1- کلیات
4-2- فلسفه‌ی استفاده از CFD
4-3- نام فایل‌های شبیه‌سازی Flow 3D
4-4- اجرای Flow 3D
4-4-1- اجرای Flow 3D از رابط کاربر گرافیکی
4-4-2- اجرای Flow 3D از خط فرمان
فصل پنجم: اجرای نمونه‌ی پروژه در Flow 3D
5-1- اجرای یک مسأله‌ی نمونه
5-2- باز کردن فایل شبیه‌سازی
5-3- بررسی یا اصلاح مشکل راه‌اندازی
5-4- پیش‌پردازش کردن
5-5- فایل‌های تشخیصی
5-6- اجرای حل‌کننده
5-7- پس‌پردازش
5-7-1- مشاهده‌ی پلات‌های خروجی
5-7-2- تولید خروجی های مورد نظر کاربر
فصل ششم:خود‌آموز گام به گام مدل‌سازی هیدرولیک جریان سیال در Flow 3D
6-1- مقدمه
6-2- هدایت‌گر
6-3- راه‌اندازی مدل
6-3-1- پارامترهای عمومی
6-3-2- راه‌اندازی هندسی
6-3-3- شبکه‌بندی
6-3-4- شرایط مرزی
6-3-5- شرایط اولیه
6-3-6- انتخاب مدل‌های فیزیکی
6-3-7- راه‌اندازی سیال‌ها
6-3-8- انتخاب خروجی‌ها
6-3-9- اعداد
6-3-10- پیش‌پردازش
6-4- اجرای شبیه‌سازی
6-4-1- مشاهده‌ی نتایج
فصل هفتم: خودآموز گام به گام مدل‌سازی فرآیندهای ریخته‌گری در Flow 3D
7-1- تعریف مسأله و اهداف
7-2- اهداف یادگیری در Flow 3D
7-3- مشخصات مسأله
7-4- ساخت فضای کار و فایل شبیه‌سازی
7-5- ایجاد شبیه‌سازی جدید
7-6- ساخت هندسه
7-7- مکمل هندسی چیست؟
7-8- ساخت قالب
7-9- ساخت مش
7-10- اندازه‌گیری هندسه برای تعیین اندازه‌ی سلول مناسب
7-11- قرار دادن محدوده‌ی مش روی هندسه و به بردن اندازه‌ی سلول یک‌نواخت
7-12- تنظیم و تطبیق دادن مش به قالب
7-13- تغییر مؤلفه‌ی Ring به یک مکمل
7-14- کنترل هندسه با استفاده از FAVOR و پیش‌پردازش
7-14-1- کنترل هندسه با استفاده از FAVORTM
7-14-2- کنترل هندسه با استفاده از پیش‌پردازش
7-15- معرفی مشخصات مواد قالب و سرد‌کننده‌ها
7-15-1- معرفی خصوصیات ماسه با 5.9% بنتونیت به قالب
7-15-2- افزودن خصوصیات فولاد H13 به سردکننده‌ها
7-15-3- کنترل و بازبینی خصوصیات معرفی شده برای قالب و سرد‌کننده‌ها
7-16- معرفی مشخصات ماده‌ی مذاب
7-16-1- انتخاب خصوصیات AISI 1086 Steel از Fluid Database
7-17- مشخص نمود شرایط مرزی و اولیه
7-17-1- تنظیم مرز بالای (Z Max) از نوع مرز فشار
7-18- فعال‌سازی مدل‌های فیزیکی
7-18-1- فعال‌سازی مدل Gravity
7-18-2- فعال‌سازی مدل انتقال حرارت Heat Transfer
7-18-3- فعال‌سازی مدل Vicous Flow
7-19- مشخص نمودن شرایط اولیه
7-19-1- تنظیم دمای قالب در 100°C
7-19-2- تنظیم دمای سردکننده‌ها در 100°C
7-20- کنترل شرایط اولیه در Preprocessor
7-21- مشخص نمودن زمان پایان و شرط پایان
7-22- مشخص نمودن خروجی‌های مورد نظر
7-23- مشخص نمودن گزینه‌های عددی
7-24- اجرای شبیه‌سازی
7-25- تحلیل نتایج شبیه‌سازی
7-25-1- باز نمود فایل نتایج
7-25-2- ساخت توزیع دمای سه‌بعدی سطوح سیال با استفاده از Selected Data
7-25-3- ایجاد نمایش دوبعدی از دمای قالب در z = 99.5 cm
7-26- خلاصه‌ی شبیه‌سازی
فصل هشتم: خودآموز گام به گام مدل‌سازی فرآیندهای جریان میکروسیال: ژر شدن مویرگی در Flow 3D
8-1- تعریف مسأله و اهداف آن
8-2- مشخصات مسأله
8-2-1- مشخصات هندسه
8-2-2- شرایط جریان
8-2-3- خصوصیات سیال (آب)
8-3- اهداف در یادگیری Flow 3D
8-4- ایجاد فضای کار و فایل شبیه‌سازی
8-5- ساخت هندسه‌ی میکروکانال
8-6- ساخت مش
8-7- بازبینی و تصفیه‌ی مش
8-8- تنظیم شرایط مرزی
8-9- معرفی شرایط اولیه
8-10- فعال‌سازی مدل فیزیکی مناسب
8-11- مشخص نمودن زمان پایان شبیه‌سازی
8-12- مشخص نمودن خروجی‌ها برای پردازش نهایی
8-13- مشخص نمودن گزینه‌های عددی
8-14- اجرای شبیه‌سازی
8-15- تحلیل نتایج شبیه‌سازی
فصل نهم: مدل‌سازی جریان در حفره (کاویتی)
9-1- تشریح مسأله
9-2- ساخت مدل در Flow 3D
9-3- شروع مدل‌سازی
9-4- پردازش نتایج
فصل دهم: مدل‌سازی جریان روی استوانه
10-1- تشریح مسأله
10-2- ساخت مدل
10-3- شروع مدل‌سازی
10-4- پردازش نتایج
10-5- صحت‌سنجی نتایج
فصل یازدهم: مدل‌سازی نوسان سیال در مخزن (Sloshing)
11-1- مقدمه
11-2- ساخت مدل عددی
11-3- بررسی نتایج
فصل دوازدهم: مدل‌سازی حرکات کشتی
12-1- مقدمه
12-2- تشریح مسأله
12-3- ساخت مدل
12-4- انجام شبیه‌سازی
12-5- بررسی نتایج
فصل سیزدهم: مدل‌سازی مسائل پیشرفته در FLOW-3D
13-1- اضافه کردن ناحیه جریان اضافه و سرعت جریان ابتدایی
13-2- اضافه کردن بلوک تودرتو برای افزایش دقت
13-3- مدل‌سازی جریان دوفازی
13-4- مدل‌سازی امواج صوتی آکوستیک (تراکم پذیری محدود)
13-5- مدل‌سازی حباب آدیاباتیک
13-6- مدل‌سازی ورود هوا
13-7- مدل‌سازی واکنش‌های شیمیایی
13-8- مدل‌سازی جریان تراکم‌پذیر
13-9- مدل‌سازی اندرکنش سیال-سازه
13-9-1- ساخت مدل
13-9-2- شبیه‌سازی
13-9-3- پردازش نتایج
[/tab]
[/tabs]

اطلاعات بیشتر

وزن490.0 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی و مدل سازی دینامیک سیالات و تحلیل نتایج در FLOW 3D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده